Welcome to AvL Coaching   Click to listen highlighted text! Welcome to AvL Coaching
Welcome REALNAME

 

Selecteer de tekst die je wilt horen en klik op de speaker die verschijnt.   Click to listen highlighted text! Selecteer de tekst die je wilt horen en klik op de speaker die verschijnt.
Selecteer de tekst die je wilt horen en klik op de speaker die verschijnt.

Wat is Tinnitus?
Er zijn twee vormen van tinnitus te onderscheiden:

  • objectieve Tinnitus
  • subjectieve Tinnitus

Bij objectieve tinnitus is het geluid (nadat het versterkt is) door een buitenstaander (bijvoorbeeld een arts) daadwerkelijk te horen. In vijf procent van de gevallen zijn geluiden afkomstig van het eigen lichaam de oorzaak.

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

  • een vernauwing van een bloedvat dat zich dicht bij het oor bevindt, waardoor de patiënt zijn eigen bloed hoort stromen
  • spastische trillingen van spiertjes in het middenoor of keel. De patiënt hoort in die gevallen dan een onregelmatig trillend/tikkend geluid
  • luchtwervelingen die zich voordoen tussen het middenoor en keelholte. De patiënt hoort in dit geval een suizend of borrelend geluid dat samenhangt met de ademhaling. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de buis van Eustachius onvoldoende functioneert of sluit
  • afwijkingen aan het kaakgewricht. Meestal is het vervelende geluid alleen te horen bij het kauwen

    Bij subjectieve tinnitus neemt alleen de patiënt zelf het geluid waar. De oorzaken hiervoor zijn legio, en vaak moeilijk te achterhalen.

Hoe klinkt Tinnitus?
Dé tinnitustoon bestaat niet: het geluid van tinnitus verschilt per persoon en varieert van een suis, brom of piep tot een rinkelende bel, een combinatie van geluiden of een complete muzieksonate.
De tinnitus geluiden (het oorsuizen) kunnen constant of met tussenpozen waargenomen worden en een wisselende sterkte hebben. Ook kunnen de tinnitus geluiden synchroon met de hartslag waargenomen worden. Wanneer patiënten gevraagd wordt wat ze horen bij oorsuizen wordt dit meestal aan de hand van geluiden uit de omgeving beschreven: het zoemen van elektriciteitsdraden, het ruisen van een beekje of van de wind door de bomen, lage of hoge pieptonen of zelfs allerlei geluiden door elkaar.

Komt Tinnitus vaak voor?

Zo’n 30% van alle mensen heeft tinnitus. Dit kan heel even of juist permanent zijn. Niet alle mensen die een piep of een ander geluid horen dat niet in de buitenwereld aanwezig is, ondervinden daar hinder van.
Vijf procent van de mensen die oorsuizen ervaart heeft er in enige mate last van. Dit komt in Nederland neer op zo’n 835.000 mensen. De een zal het oorsuizen irritant vinden, de ander krijgt er slaapproblemen door, weer een ander zal zich gedeprimeerd er door gaan voelen of echt depressief ervan worden of zich flink beperkt voelen in zijn dagelijkse bezigheden.
Zo’n 300.000 mensen wordt ziek van tinnitus en bij 25.000 Nederlanders leidt het tot psychosociale problemen. Vooral mensen met slechthorendheid hebben last van tinnitus (70%), maar ook zonder gehoorverlies kan tinnitus zich voordoen.
Men kan door de Tinnitus ook slaapproblemen ervaren.

Waar kan Tinnitus door ontstaan?
Tinnitus kan ontstaan bij allerlei ooraandoeningen: onder andere bij oorinfecties, bij acute en chronische middenoorontstekeningen bij de ziekte van Ménière, gehoorschade of plotselinge doofheid . Ook kan tinnitus een symptoom zijn van andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede. Er zijn in totaal zo rond de 400 verschillende mogelijke oorzaken van tinnitus bekend. Niet altijd is het oor zelf verantwoordelijk voor het tinnitus. Ook stress kan tinnitus veroorzaken of verergeren.
In de meeste gevallen is lawaai de boosdoener. Lawaai dat zich voordoet op de werkplek, bij festivals of bij het dragen van een MP3 speler. Steeds meer jongeren onder de 30 hebben last van tinnitus. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het steeds toenemende geluidsniveau in onze maatschappij en de belasting door muziek. Veel jongeren klagen ook over tinnitus (oorsuizen) na een bezoek van een concert of festival.

Ook stress en emotionele problemen kunnen tinnitus veroorzaken of verergeren. Wanneer iemand reeds tinnitus heeft en dit niet als problematisch en belangrijk ziet om aandacht aan te besteden zal hij er makkelijker aan wennen. Wanneer hij zich er juist druk over maakt kan dit de tinnitus verergeren.  Over deze verergerde tinnitusklachten kan hij zich weer extra druk maken en zo in een vicieuze cirkel terecht komen. Voor mensen met tinnitus is het veelal bijzonder om te horen dat er geen relatie is tussen de ernst van  de klachten enerzijds en hoe hard het geluid dat nodig is om de tinnitus te maskeren anderzijds.

Soms ontstaat tinnitus door een plotselinge harde knal, een zeer hard geluid of door een klap tegen het hoofd bijvoorbeeld tijdens een ongeluk. Aan een dergelijke gebeurtenis kan in het heden nog een heftige emotionele lading zitten, die ook gekoppeld is aan de tinnitus. Zogeheten EMDR Therapie kan in die gevallen nuttig zijn om toe te passen, evenals bij angst en machteloosheid of als hulpmiddel om het visuele beeld dat er bestaat van tinnitus te veranderen

 

Wat kan ik er aan doen?
Ook als er geen aanwijsbare aanleiding voor de Tinnitus is, kan er wat aan gedaan worden.
Met behulp van hypnose leer ik je een techniek waarmee jij meer controle over de “herrie in je hoofd” krijgt.


 

Gratis Ontspanningshypnose

Click to listen highlighted text!